Truyền thông Hàn Quốc: Cựu huấn luyện viên Shuimen Samsung Xu Zhengyuan đã ký M88 về Thành Đô Xingcheng, sẽ rất nhanh

Thể thao hạnh phúc thứ 5 tháng 12 Theo Media Hàn Quốc, Xu Zhengyuan, Samsung, cựu Swao, sẽ dạy Thành Đô Xingcheng, sẽ sớm có chính thức. Một quan chức quen thuộc với giải đấu Trung Quốc được tiết lộ cho Truyền thông Hàn Quốc: Xu Xu Zhengyuan đã ký kết với Thành Đô Xingcheng,… Continue reading Truyền thông Hàn Quốc: Cựu huấn luyện viên Shuimen Samsung Xu Zhengyuan đã ký M88 về Thành Đô Xingcheng, sẽ rất nhanh