Telegraph: Hiện tại, Villa tin rằng Glaridge ít nhất là ít nhất 1m88.com 100 triệu bảng.

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin tức mùa này, Aston Villa Captain Jack-Glalish có lối chơi tuyệt vời trong câu lạc bộ hoặc ở Anh, nơi làm cho Câu lạc bộ đã tăng lên giá trị giá trị của mình. Theo “Telegraph hàng ngày”, Villa Aston hiện tại tin rằng Glaridge có… Continue reading Telegraph: Hiện tại, Villa tin rằng Glaridge ít nhất là ít nhất 1m88.com 100 triệu bảng.