William: Không bao giờ nhận được lời đề nghị chính thức của Barcelona Alteta và EMU đã quảng bá M88.com để tham gia Arsenal

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 Tin tức Star William trong cuộc phỏng vấn, Alterta và Edu là một lý do quan trọng để anh ấy tham gia Arsenal, và anh ấy chưa bao giờ nhận được nó. Lời đề nghị chính thức của Barcelona. William đã mở Arsenal vào mùa hè này,… Continue reading William: Không bao giờ nhận được lời đề nghị chính thức của Barcelona Alteta và EMU đã quảng bá M88.com để tham gia Arsenal

Mesen: Tôi không biết William M88.com gần đây là gì. Tôi không nhớ khi nào anh ấy chờ đợi lần cuối.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12 năm nay, mùa hè này, William chuyển từ Chelsea theo cách từ Chelsea đến Arsenal. Trong 11 trận gần đây, William đã không tham gia vào khung thành. Gunman Fame và Bust Paul Messen nói rằng Nhà nước gần đây của William, Obammei không lý tưởng, và… Continue reading Mesen: Tôi không biết William M88.com gần đây là gì. Tôi không nhớ khi nào anh ấy chờ đợi lần cuối.