Wang Yongpo: Đặc biệt cảm ơn Shenhua, thật không may, những gì không dành cho họ, M88 Lin là một người anh trai sâu sắc

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, trong cuộc phỏng vấn với “Tây Bắc Wang”, Deep và Fourth sẽ tiết lộ Wang Yongpo, lý do khiến Shenhua đã gia nhập Shenhua, và giới thiệu anh ta sâu sắc Kinh nghiệm làm việc với Yulin cùng nhau. Mùa hè năm ngoái, Wang Yongpo tham… Continue reading Wang Yongpo: Đặc biệt cảm ơn Shenhua, thật không may, những gì không dành cho họ, M88 Lin là một người anh trai sâu sắc