Halffield M88-Kamya Dawn, Sang Qiao Mất máy mất thời gian 0-1 Frankfurt

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, thời gian Bắc Kinh, thời gian Bắc Kinh, ngày 5 tháng 12, 22:30, 2020-21 doanh số, vòng 10, Frankfurt đã gặp Dortmund. Trong nửa đầu thời gian, Sintreger hỗ trợ Samya, vùng đất, Sang Qiao bị lỗi. Một nửa lễ hội, Frankfurt tạm thời là 1-0 Dortmund.… Continue reading Halffield M88-Kamya Dawn, Sang Qiao Mất máy mất thời gian 0-1 Frankfurt