Jokor: Arsenal M88.com nên chịu trách nhiệm về Jili để giành chiến thắng Premier Chaowle

Happy Sports ngày 5 tháng 12, Chelsei, Bubo Colch, gần đây đã chấp nhận cuộc phỏng vấn “Gương”, ông nói rằng Yiri rất tốt, Arsenal nên có người để anh ta đi. Chịu trách nhiệm. Jirri đang ở các quốc gia giải đấu trong tuần, Joe Cole nói: “Yirri rất tốt, một số nhân viên… Continue reading Jokor: Arsenal M88.com nên chịu trách nhiệm về Jili để giành chiến thắng Premier Chaowle