Man Eve: Manchester United 15 tuổi M88.com Wealth Arsenal, Người chơi được sinh ra cho Thorn Nhiệt

Happy Sports ngày 28 tháng 11 Theo báo cáo “Tin tức buổi tối Manchester”, cầu thủ bảo vệ binh sĩ 15 tuổi của Manchester United Leville Walters (REULELL WALTERS) đã tham gia Arsenal, người chơi đã đến từ năm ngoái Thorn nhiệt đến Manchester United. Leville Walters hiện đang 15 tuổi và ở phía sau… Continue reading Man Eve: Manchester United 15 tuổi M88.com Wealth Arsenal, Người chơi được sinh ra cho Thorn Nhiệt

Crattenberg nói về tranh chấp của Robertson: Đây là một lỗi, tôi sẽ thổi bóng.

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, trong cột “Daily Mail”, Krattenberg đã nói về Chiến tranh Chiến tranh của Liverpool, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc tranh cãi Hình phạt, Crattenberg tin rằng đây là một lỗi, và anh ta cũng sẽ tạo ra một quả phạt đền. Krattenberg đã viết trong… Continue reading Crattenberg nói về tranh chấp của Robertson: Đây là một lỗi, tôi sẽ thổi bóng.