Chính thức: Trò chơi nhà của Liên minh châu Âu tiếp theo của Arsenal sẽ cho phép người hâm mộ 2000 bóng M88

Thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11, thời gian Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 12, Tập đoàn Cup Liên minh châu Âu, Arsenal đã ở nhà để gặp Vienna nhanh chóng. Theo tin tức chính thức của Arsenal, 2000 người hâm mộ sẽ được phép trong trò chơi Union Cup châu Âu… Continue reading Chính thức: Trò chơi nhà của Liên minh châu Âu tiếp theo của Arsenal sẽ cho phép người hâm mộ 2000 bóng M88