Kicking M88: Do hiệu suất kém trong quá trình phòng thủ, thứ tự của Surne chỉ được xếp hàng.

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11 Theo báo cáo “Kickboard”, Bayern nằm trong đội trong đội trong đội. Vào mùa hè này, Saina chuyển từ Manchester City đến Bayern. Theo “Kickboard”, vì hiệu suất của kết thúc phòng thủ là không đủ tốt, ngoại hình của anh ta chỉ ở thứ ba,… Continue reading Kicking M88: Do hiệu suất kém trong quá trình phòng thủ, thứ tự của Surne chỉ được xếp hàng.