Cha nói về Li Shenglong Mei Kai chết: Tôi hạnh phúc với con trai tôi, nhưng tôi không thể nói chuyện với niềm tự hào M88 và tự hào.

môn thể thao vui vẻ ngày 27 tháng 11, cầu thủ Shanggang Li Shenglong, cha, danh tiếng bóng đá, Li Longhai nói trong một cuộc phỏng vấn rằng tôi hài lòng với Li Shenglong, nhưng tôi không thể nói về niềm tự hào và niềm tự hào. Nói về Li Shenglong trong AFC, Mei Kai… Continue reading Cha nói về Li Shenglong Mei Kai chết: Tôi hạnh phúc với con trai tôi, nhưng tôi không thể nói chuyện với niềm tự hào M88 và tự hào.