Jin Media: Ahmedo M88 Chồng ra mắt chương trình đào tạo tài năng Olympic, được hình thành sự phát triển bóng đá của quê hương

Thể thao hạnh phúc vào ngày 1 tháng 12, Tadda Fornesh of Uzbekistan đã được trả lại cho Uzbekistan. Tôi đã ra mắt một Thế vận hội Olympic cho 2032 Thế vận hội Olympic ở Uzbekistan. Tu luyện các kế hoạch “Thế vận hội-32” của tài năng. Vài năm trước, Ahmeda được xây dựng một… Continue reading Jin Media: Ahmedo M88 Chồng ra mắt chương trình đào tạo tài năng Olympic, được hình thành sự phát triển bóng đá của quê hương