Ngôn ngữ Uruguay: Lời nói của M88 Cabani không có vấn đề gì, ở Châu Mỹ, từ này được gọi là

Happy Sports vào ngày 4 tháng 12, theo Reuters, người dân của Uruguay đã bị đe dọa bởi cuộc khảo sát của người Anh Cavani nghi ngờ sử dụng phân biệt chủng tộc, một ngôn ngữ Uruguay Từ vựng được Kavani sử dụng đã không phân biệt đối xử trong thông thường. Sau khi Manchester… Continue reading Ngôn ngữ Uruguay: Lời nói của M88 Cabani không có vấn đề gì, ở Châu Mỹ, từ này được gọi là