Inter Milan vs Menxing bắt đầu: Lucaku Partner M88.com Lautlo, Gali & Barela

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Champions League Group B Group 5, Milan quốc tế đã đến thử thách cửa Xingladbach. Gu mi 4 vòng 2 phẳng 2 hoặc 2 điểm xếp hạng dưới cùng, 4 chiến thắng 2 chiến thắng 2 chiến thắng và 2 điểm trước cửa. Inter Milan Bắt đầu:… Continue reading Inter Milan vs Menxing bắt đầu: Lucaku Partner M88.com Lautlo, Gali & Barela