Phóng viên: Guoan đã được điều tra viện trợ nội bộ, điều chỉnh viện trợ nước ngoài cần kết hợp nghiên cứu chính sách của Chính phủ M88

Vào mùa giải 2020, Ultra-League đã kết thúc. Theo phóng viên Miaohara Weibo, Bắc Kinh Guoan có hành động trong đội. Miaoyuan Weibo đã viết: “Bắc Kinh Guoan vẫn rất tự tin về sự phát triển trong tương lai của đội, câu lạc bộ đã vào năm của năm của năm, vị trí: Zhongdee, Pretier… Continue reading Phóng viên: Guoan đã được điều tra viện trợ nội bộ, điều chỉnh viện trợ nước ngoài cần kết hợp nghiên cứu chính sách của Chính phủ M88