Alteta: Thorn nhiệt đáng giá của bảng xếp hạng hiện tại, tôi gần gũi với M88, chúng ta đang ở đâu?

Thể thao vui vẻ Tin tức thứ 5 tháng 12 Theo Mạng lưới mục tiêu, Alteta thừa nhận rằng Thorn nhiệt bây giờ tốt hơn Arsenal, và hai đội xếp hạng hợp lý trong bảng xếp hạng. Tình huống gần nhất. Trong vòng siêu tiếng Anh này, Arsenal sẽ đi đến hiện trường để thách… Continue reading Alteta: Thorn nhiệt đáng giá của bảng xếp hạng hiện tại, tôi gần gũi với M88, chúng ta đang ở đâu?