Ý được xếp hạng bởi bốn năm FIFA để trở về hàng đầu hàng đầu thế giới, 2M88022.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11, ngày nay, vấn đề mới nhất của thứ hạng bóng đá của FIFA đã tuyên bố, Bỉ tiếp tục xếp hạng, Ý đã trở lại hàng đầu mười năm sau bốn năm, họ Ở mức 1625 điểm lúc 10. Thứ hạng này cũng có nghĩa là… Continue reading Ý được xếp hạng bởi bốn năm FIFA để trở về hàng đầu hàng đầu thế giới, 2M88022.