Đảng Evergrande M88: Zheng Zi là một tổng giám đốc của câu lạc bộ

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu Evergrande Taobao chính thức tuyên bố rằng Zheng Zi đã từng là tổng giám đốc của câu lạc bộ, và cái lạnh không còn phục vụ như Tổng giám đốc. Sau khi ra quyết định nghiên cứu, ngay khi ngày,… Continue reading Đảng Evergrande M88: Zheng Zi là một tổng giám đốc của câu lạc bộ

Truyền thông trong nước: Quản lý Evergrande đã tạo ra “xung đột” với thẻ Shuai, và hai bên M88 có thể thương lượng

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, theo báo cáo truyền thông trong nước, trên thực tế, một số người trước khi bắt đầu mùa giải này đã quyết định rằng Karnavaro có sự khác biệt với quản lý Evergrande. Hằng số tiếp theo có thể đồng ý với Carnavaro. Trước khi bắt đầu… Continue reading Truyền thông trong nước: Quản lý Evergrande đã tạo ra “xung đột” với thẻ Shuai, và hai bên M88 có thể thương lượng