Mu Shuai nói về PLA: Tôi nhận ra rằng M88 là một vấn đề về thái độ và tôi đã gặp phải tình huống này ở Manchester United.

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12 Theo báo cáo “Gương”, Mourinho nói rằng đội đã ở trong Cúp Liên minh châu Âu, và người chơi có vấn đề. Ông nói rằng anh ta cũng có tình huống này khi anh ta được tự phụ ở Manchester United. Mu Shuai nói: “Theo kinh… Continue reading Mu Shuai nói về PLA: Tôi nhận ra rằng M88 là một vấn đề về thái độ và tôi đã gặp phải tình huống này ở Manchester United.