Zhong Yihao hai màu vàng thay đổi màu đỏ và bị trừng phạt, và 15 phút còn lại của M88.com sẽ chiến đấu

Thể thao vui vẻ ngày 1 tháng 12, các cặp Hengda ở phút thứ 74, sau khi cấp độ không đổi, tình huống thụ động trở lại. Hai màu vàng của Zhong Yihao đã thay đổi màu đỏ và bị phạt, và 15 phút còn lại của 10 người nên chiến đấu. ->