Mesen: Tôi không biết William M88.com gần đây là gì. Tôi không nhớ khi nào anh ấy chờ đợi lần cuối.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12 năm nay, mùa hè này, William chuyển từ Chelsea theo cách từ Chelsea đến Arsenal. Trong 11 trận gần đây, William đã không tham gia vào khung thành. Gunman Fame và Bust Paul Messen nói rằng Nhà nước gần đây của William, Obammei không lý tưởng, và… Continue reading Mesen: Tôi không biết William M88.com gần đây là gì. Tôi không nhớ khi nào anh ấy chờ đợi lần cuối.