Phóng viên: Đúng là M88.com Baobao là sự quan tâm và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc xem xét việc khôi phục phí xuất hiện bóng đá quốc gia và hệ thống thưởng.

Happy Sports ngày 27 tháng 11, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp làm việc chuyên nghiệp ba cấp tại Tô Châu, và đạt được thỏa thuận mới về tiền lương hạn chế, và mức lương của Trung Quốc là 20 % Của các quy định đã bị hủy bỏ.… Continue reading Phóng viên: Đúng là M88.com Baobao là sự quan tâm và Hiệp hội bóng đá Trung Quốc xem xét việc khôi phục phí xuất hiện bóng đá quốc gia và hệ thống thưởng.