Telegraph: Manchester United M88, nếu Tập đoàn Champions League, đội sẽ giảm 15 triệu bảng ngân sách

Tin tức hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Tin tức theo “Daily Telegraph”, nếu Tập đoàn Quan thoại Champions League nằm trong tuần tới, thì thu nhập ngân sách sẽ giảm 15 triệu bảng. Đối với các câu lạc bộ đã chịu tổn thất lớn do dịch bệnh, nó sẽ là một cú đánh nặng… Continue reading Telegraph: Manchester United M88, nếu Tập đoàn Champions League, đội sẽ giảm 15 triệu bảng ngân sách