Maquier: Manchester United cũng thành thạo Sáng kiến ​​của hệ thống dây điện trong Chiến tranh M88 Điện thoại di động sẽ ăn

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Champions League, vòng thứ năm của Champions League, 1 đến 3 và 3 người. Sau trận đấu, Manchester United Defender Maquier đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của Bt Sport. Ông nói rằng Manchester United hiện đang thành thạo sáng kiến ​​của dòng. Đồng thời, anh ta… Continue reading Maquier: Manchester United cũng thành thạo Sáng kiến ​​của hệ thống dây điện trong Chiến tranh M88 Điện thoại di động sẽ ăn