Chính thức: Hội đồng thi đấu Tây Ban Nha quyết định không trừng phạt bài phát biểu của Canto Vam88R

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, theo cuộc thi Tây Ban Nha, người ta đã xác nhận rằng Cocans sẽ không bị trừng phạt trên những nhận xét var sau chiến tranh Derby. Sau Barcelona, ​​Barcelona, ​​Barcelona, ​​Barcelona, ​​Kandan nói rằng “Chỉ khi nó không tốt cho Barcelona”. Một thẩm phán đánh giá… Continue reading Chính thức: Hội đồng thi đấu Tây Ban Nha quyết định không trừng phạt bài phát biểu của Canto Vam88R