M88.com Truyền thông trong nước: “Thành phố + FC” không thể được đăng ký với công nghiệp và thương mại, Guoan đang chiến đấu cho tên nhóm duy trì

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12, theo tin tức truyền thông trong nước, Guoan đang làm việc chăm chỉ để trở thành một câu lạc bộ của đội giữ thứ ba sau Đại Liên và Shenhua. Theo các quy định mới nhất của Hiệp hội bóng đá, Super Club trong mùa giải 2021… Continue reading M88.com Truyền thông trong nước: “Thành phố + FC” không thể được đăng ký với công nghiệp và thương mại, Guoan đang chiến đấu cho tên nhóm duy trì