Đại sứ quán Argentina nằm ở Đại sứ quán ở Trung Quốc, người hâm mộ Trung Quốc là M88.com

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Maradona đã đi qua bệnh tim bất ngờ, và năm là 60 tuổi. Đại sứ quán Argentina ở Bắc Kinh, người hâm mộ Trung Quốc và người hâm mộ Trung Quốc đã đến Đại sứ quán để thương tiếc cho Maradona. (Ít băng) Goodbye! Ball King!… Continue reading Đại sứ quán Argentina nằm ở Đại sứ quán ở Trung Quốc, người hâm mộ Trung Quốc là M88.com