Gương: Glaridge nhận ra 2 cáo buộc M88 giao thông, có thể phải đối mặt với lệnh cấm lái xe

Happy Sports ngày 25 tháng 11, theo tin tức “Mirror Daily”, Aston Villa, Garris, tôi đã nhận ra hai cáo buộc giao thông có liên quan với ông, trong đó Một tai nạn xe hơi diễn ra trong tháng 3 năm nay. Về các cáo buộc giao thông của Glaridge đạt 4 tuổi, ông thừa… Continue reading Gương: Glaridge nhận ra 2 cáo buộc M88 giao thông, có thể phải đối mặt với lệnh cấm lái xe