Happy Sports 27 tháng 11, tại Bắc Kinh vào sáng sớm của Tập đoàn Cup Liên minh châu Âu Hơn 0 chiến thắng ludogorez. Thống kê bóng đá Squawka về dữ liệu của Viezu, tiền đạo người Brazil bị phạm lỗi, 4 bức ảnh, trong đó 2 lần được nâng lên và 2 thành 2 bàn. Karlos-Voouus Dữ liệu này: đánh cắp tỷ lệ thành công – 100% (1) Tỷ lệ thành công quá mức – 100% (2) Khôi phục bóng – 2 hôi – 5 Bắn – 4 –2 Mục tiêu – 2 Hỗ trợ – 1 (MUZI) ->

Happy Sports 27 tháng 11, tại Bắc Kinh vào sáng sớm của Tập đoàn Cup Liên minh châu Âu Hơn 0 chiến thắng ludogorez. Thống kê bóng đá Squawka về dữ liệu của Viezu, tiền đạo người Brazil bị phạm lỗi, 4 bức ảnh, trong đó 2 lần được nâng lên và 2 thành 2… Continue reading Happy Sports 27 tháng 11, tại Bắc Kinh vào sáng sớm của Tập đoàn Cup Liên minh châu Âu Hơn 0 chiến thắng ludogorez.
Thống kê bóng đá Squawka về dữ liệu của Viezu, tiền đạo người Brazil bị phạm lỗi, 4 bức ảnh, trong đó 2 lần được nâng lên và 2 thành 2 bàn.
Karlos-Voouus Dữ liệu này:
đánh cắp tỷ lệ thành công – 100% (1)
Tỷ lệ thành công quá mức – 100% (2)
Khôi phục bóng – 2
hôi – 5
Bắn – 4
–2
Mục tiêu – 2
Hỗ trợ – 1

(MUZI)
->