Chân dung cơ thể M88 của Maradona nói rằng việc chụp ảnh là quyết định bắn.

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, theo tin tức của BBC, ảnh Claudio với cơ thể của Maradona – Fernandez tuyên bố rằng ông đã nhận được một mối đe dọa tử vong. Ngôi sao huyền thoại của Argentina Maradona đã qua đời tại nhà vào thứ Tư, cơ thể anh ta được… Continue reading Chân dung cơ thể M88 của Maradona nói rằng việc chụp ảnh là quyết định bắn.