Thể thao hàng tuần: Hulk Challenge Pereira M88.com Chức hữu chính trị Các giải pháp cao hơn Nhóm Lãnh đạo bị sốc

Happy Sports ngày 29 tháng 11, Hulk đã bỏ lỡ vòng 4 của vòng thứ tư của chức vô địch đến thủy thủ Yokohama, khi anh ta được thay thế, từ chối Huấn luyện viên Perela đang nắm tay và có một cuộc thảo luận nóng. Theo phóng viên “Thể thao hàng tuần” Tin tức… Continue reading Thể thao hàng tuần: Hulk Challenge Pereira M88.com Chức hữu chính trị Các giải pháp cao hơn Nhóm Lãnh đạo bị sốc