: Big Paris là khách M88.com

[Renne vs Lance] [thời gian cạnh tranh] thời gian Bắc Kinh vào ngày 600 tháng 12 [Bản chất cạnh tranh] [chấn thương quan trọng] Ren: Runi, Martin, Gulaxi, Trier, Agurd (Chấn thương); Gome (Chấn thương) Lamb: Đúng (Chấn thương) Trong 10 cuộc đối thoại vừa qua, Renne sẽ thắng 6 chiến thắng và 3 căn… Continue reading : Big Paris là khách M88.com