M88 Ziehh: Azar là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, tôi đã học được rất nhiều từ anh ta.

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12, gần đây, Chủ sở hữu tấn công của Chelsea Qiech đang trong một cuộc phỏng vấn, đã nói chuyện với Azar trước đây đã có hiệu quả trong nhiều năm trong Quân đội Xanh. Ziehh nói rằng Azar là một cầu thủ đẳng cấp thế giới đã… Continue reading M88 Ziehh: Azar là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, tôi đã học được rất nhiều từ anh ta.