M88 Consti: Số phận của đội nằm trong tay của phía phòng thủ Ashiraf cần được tăng cường.

Happy Sports ngày 30 tháng 11, thời gian Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 12, 4:00 sáng ngày 2 tháng 12, Inter Milan sẽ chào đón đội Champions League với những người đàn ông Xingladbach trên đường. Huấn luyện viên, Pigeti đã tham dự bài báo trước, và trả lời câu hỏi của phóng viên.… Continue reading M88 Consti: Số phận của đội nằm trong tay của phía phòng thủ Ashiraf cần được tăng cường.