Body: Ericson miễn cưỡng được đất nước thuê, NOR M88 sẵn sàng tham gia Thỏa thuận trao đổi cầu thủ

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12 Theo báo cáo “Thể thao Torino”, Ericson đã tuyên bố rõ ràng về quốc tế Milan, ông không sẵn sàng rời khỏi câu lạc bộ một cách thuê. Mùa của Ericson đã bị hạn chế. Anh ấy đã đến quốc tế Milan từ The Hot Thorn,… Continue reading Body: Ericson miễn cưỡng được đất nước thuê, NOR M88 sẵn sàng tham gia Thỏa thuận trao đổi cầu thủ