Trước tiên hãy hiểu sự tôn trọng của bóng M88, cuộc thi bóng đá đại học bình thường Quảng Tây sẽ cảm ơn đối thủ, trọng tài, cảm ơn bạn.

Thể thao hạnh phúc ngày 4 tháng 12 năm 2020 Mùa B League, Đội bóng đá nữ đại học bình thường Quảng Tây 2-2 Dattere, Thiên Tân, Saint-Đức. Sau cuộc thi, Đại học Sư phạm Quảng Tây tất cả các cầu thủ đều trao một tay cho Tập đoàn huấn luyện viên của đối thủ,… Continue reading Trước tiên hãy hiểu sự tôn trọng của bóng M88, cuộc thi bóng đá đại học bình thường Quảng Tây sẽ cảm ơn đối thủ, trọng tài, cảm ơn bạn.