Tây Bắc Wang M88.com Stands: Những điều cơ bản của Evergrande Xác định tên của Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu, tên đội là đội Quảng Châu

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12 Theo báo cáo của Phóng viên Tây Bắc Wang Wang, Câu lạc bộ Evergrande về cơ bản xác định rằng tên là “Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu”, đội trực tiếp tên “Đội Quảng Châu”. Tên trung lập là “Công ty TNHH Câu lạc bộ… Continue reading Tây Bắc Wang M88.com Stands: Những điều cơ bản của Evergrande Xác định tên của Câu lạc bộ bóng đá Quảng Châu, tên đội là đội Quảng Châu