Ph Phí: Khả năng của người lãnh đạo của tôi là tự nhiên, tôi muốn làm M88.com của mình để giúp đồng đội.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Bruno – Fernanders đã nhận được một cuộc phỏng vấn với sự cố Manchester United, và ông nói rằng sự lãnh đạo của ông là tự nhiên. Kể từ khi Manchester United kể từ tháng 1 năm nay, hiệu suất của B rất tốt, mặc dù không… Continue reading Ph Phí: Khả năng của người lãnh đạo của tôi là tự nhiên, tôi muốn làm M88.com của mình để giúp đồng đội.