Noi M88: Phòng thủ gần đây của Bayern không đủ tốt để trở thành đội bóng dựa vào tôi.

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, thời gian Bắc Kinh hôm nay, Bayern đã đánh bại Salzburg Red Cattle trong nhóm Champions League và nâng cao đến Top 16 trước. Cổng Bayern sẽ không tập trung vào trò chơi trong trò chơi này. Ngoài ra còn có nhiều lỗ hổng phòng thủ trong… Continue reading Noi M88: Phòng thủ gần đây của Bayern không đủ tốt để trở thành đội bóng dựa vào tôi.