Telegraph: Hiện tại, Villa tin rằng Glaridge ít nhất là ít nhất 1m88.com 100 triệu bảng.

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin tức mùa này, Aston Villa Captain Jack-Glalish có lối chơi tuyệt vời trong câu lạc bộ hoặc ở Anh, nơi làm cho Câu lạc bộ đã tăng lên giá trị giá trị của mình. Theo “Telegraph hàng ngày”, Villa Aston hiện tại tin rằng Glaridge có… Continue reading Telegraph: Hiện tại, Villa tin rằng Glaridge ít nhất là ít nhất 1m88.com 100 triệu bảng.

Telegraph: Manchester United M88, nếu Tập đoàn Champions League, đội sẽ giảm 15 triệu bảng ngân sách

Tin tức hạnh phúc Ngày 4 tháng 12 Tin tức theo “Daily Telegraph”, nếu Tập đoàn Quan thoại Champions League nằm trong tuần tới, thì thu nhập ngân sách sẽ giảm 15 triệu bảng. Đối với các câu lạc bộ đã chịu tổn thất lớn do dịch bệnh, nó sẽ là một cú đánh nặng… Continue reading Telegraph: Manchester United M88, nếu Tập đoàn Champions League, đội sẽ giảm 15 triệu bảng ngân sách