M88 Guai Shuai trong Giải vô địch châu Âu gần 59 0-0 Ping, lần cuối cùng, vẫn còn 15 năm giảng dạy Bayern

Happy Sports ngày 2 tháng 12, thời gian Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 12, The Champions League Group C nhóm thứ năm, Manchester City 0-0 Widermap, một vòng trước Đội là phác thảo đầu tiên. Điều đáng nói là theo thống kê Opta, trò chơi này vẫn là thứ tự 0-0 trong trò chơi… Continue reading M88 Guai Shuai trong Giải vô địch châu Âu gần 59 0-0 Ping, lần cuối cùng, vẫn còn 15 năm giảng dạy Bayern