Dì: Marador M88 đã rơi xuống và đánh vào đầu trước cái chết của thế giới, nhưng không ai gửi nó để điều trị y tế.

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Theo “Daily Mail” để trích dẫn tin tức truyền thông địa phương của Argentina, Maradona đã qua đời trước 1 Zhou Anh ngã xuống nhà và đánh vào đầu, nhưng anh không được gửi đến bệnh viện để chấp nhận điều trị hoặc cộng hưởng từ hạt… Continue reading Dì: Marador M88 đã rơi xuống và đánh vào đầu trước cái chết của thế giới, nhưng không ai gửi nó để điều trị y tế.