Câu lạc bộ thảo luận nóng đổi tên: Guoan Shen M88 Huatai là một tên trung lập; hơn 20 năm tên đội nên được giữ lại

Happy Sports 25 tháng 11, Hiệp hội bóng đá tuyên bố tại cuộc họp của người chơi “Eo” lương và đặt tên câu lạc bộ được trung hòa vào lịch trình, và phóng viên truyền thông sẽ dẫn đến một loạt các cuộc thảo luận nóng. Phóng viên Zhao Yu : 1 Hiệp hội bóng… Continue reading Câu lạc bộ thảo luận nóng đổi tên: Guoan Shen M88 Huatai là một tên trung lập; hơn 20 năm tên đội nên được giữ lại