Ống kính chậm: AC Milan sắp sửa đổi Dolunarma và cả hai bên gần đây đã đàm phán vào triển lãm M88.com

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12, “ống kính chậm” của Ý đã báo cáo rằng AC Milan sắp được chính thức đổi mới với Dana Rome, và hai bên gần với hợp đồng mới để đạt được thỏa thuận. Dona Ramma và AC Milan hiện đang hết hạn sau khi kết thúc mùa… Continue reading Ống kính chậm: AC Milan sắp sửa đổi Dolunarma và cả hai bên gần đây đã đàm phán vào triển lãm M88.com