Seli Radio: Picker đang tìm kiếm phẫu thuật, anh ta muốn quay lại trong vòng 4 tháng.

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 Theo báo cáo đài phát thanh Tây Ban Nha, người chọn Barcelona bị thương trước đó không muốn phẫu thuật, anh ta muốn quay lại trong vòng 4 tháng. Picker bị thương trước dây chằng đầu gối phải, và bác sĩ Picker Ran Mạnh hy vọng… Continue reading Seli Radio: Picker đang tìm kiếm phẫu thuật, anh ta muốn quay lại trong vòng 4 tháng.