Phóng viên: Tali M88 AFGI sẽ ở cùng với AJAX đến năm 2023 và hợp đồng hiện tại là do vào năm 2022

Thể thao hạnh phúc vào ngày 27 tháng 11 Theo báo cáo “Viễn thông” của Hà Lan Đến năm 2023, một trong những điều kiện là người chơi này mất 100% trong mùa này để xác định hiệu quả của AJAX đến cuối mùa. Sau đó, Ajax sẵn sàng làm việc với Taliafphoi để giúp… Continue reading Phóng viên: Tali M88 AFGI sẽ ở cùng với AJAX đến năm 2023 và hợp đồng hiện tại là do vào năm 2022