Đặc biệt này: Bell bị ảnh hưởng bởi số lượng ổ cắm và chấn thương M88, anh ta khó tìm thấy trạng thái của quá khứ

Thính giác Thể thao Ngày 2x Tin tức theo Mạng mục tiêu Người ta nói rằng Bell không phải là tiếng chuông trước Real Madrid, và anh ta lo lắng rằng tiếng Wales vẫn có thể trở về tốt nhất. Kể từ khi trở về từ Real Madrid vào tháng 9, Bell đã làm việc… Continue reading Đặc biệt này: Bell bị ảnh hưởng bởi số lượng ổ cắm và chấn thương M88, anh ta khó tìm thấy trạng thái của quá khứ