Phóng viên: Zhang Kang Tsin Trust Confi, nhưng mùa M88 của đất nước cần phải giành được một chiếc cúp

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Phóng viên Ý Enzo Bucchioni News, Inter Milan vẫn đang tin tưởng Kongti, Chủ tịch Zhang Kangyang cũng được công nhận Kongti. Enzo Bucchioni đã viết trong một cột cá nhân: “Kongtie vẫn ở Kani, đó là lý do tại sao chúng tôi đã nói trước đây… Continue reading Phóng viên: Zhang Kang Tsin Trust Confi, nhưng mùa M88 của đất nước cần phải giành được một chiếc cúp