Thiền: Characle M88.com Lu Wei muốn 5 triệu lương châu Âu, nếu bạn tiếp tục thực hiện hoặc chuyển nhượng, Juventus, hãy lấy sóng

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Theo báo cáo “Sportmediaset” của Ý, Chhal Khan hy vọng sẽ nhận được mức lương hàng năm là 5 triệu euro, và nếu bạn tiếp tục chuyển giao miễn phí, Juventus hoặc Naples. Characle Jacaru và AC Milan sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm… Continue reading Thiền: Characle M88.com Lu Wei muốn 5 triệu lương châu Âu, nếu bạn tiếp tục thực hiện hoặc chuyển nhượng, Juventus, hãy lấy sóng