Debudi: Đôi khi cuộc thi đội tuyển quốc gia thực sự là M88 vô nghĩa, tôi muốn sử dụng Maradona để đặt tên cho khóa học mới.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12 năm 5, Naples, Chủ tịch, Dralentis, đã chấp nhận “toàn bộ thị trường” của trang web truyền thông Ý khi tham dự “Ga tàu điện ngầm Maradona” đổi tên thành lễ. Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã nói về cuộc thi đội tuyển quốc gia, và… Continue reading Debudi: Đôi khi cuộc thi đội tuyển quốc gia thực sự là M88 vô nghĩa, tôi muốn sử dụng Maradona để đặt tên cho khóa học mới.