Happy Sports ngày 30 tháng 11, Bayern Munich xuất bản nhóm Champions League của đội tuyển LEAGUE Danh sách lớn, Nobi, Lawan, Grazka, Tolio ở lại Munich Phần thưởng, nhiều dấu vết Đội tuổi teen với đội đến Madrid. Trong trò chơi này, số sẽ phục vụ như là cánh cửa đầu tiên. Cửa: 34 – Lucas – Snener, 35 – Numier, 39 – Hoffman Bảo vệ: 4- , 5-pavar, 17- Bo Achen, 20-Saar, 21-Lucas, 27-Alaba, 41-Chris Richaza, 43-Blat-akwo-ali-bi Cánh đồng giữa: 8 – Harvey Martinens, 25-Muller, 36-Angelo-Stijer, 49-Maxmilan-Cai Siel Power: 7-Gardry, 10- Saina, 11-Costa, 13-Shubo Moting, 14-Zilkze, 29-Caman, 42-Musia, 42-Musia, 43 tuổi, bốn vòng đầu tiên, giá trị Bayern 12 chia nhóm này Con ngựa được xếp thứ hai trong 5 điểm. (ALIANG) ->

Happy Sports ngày 30 tháng 11, Bayern Munich xuất bản nhóm Champions League của đội tuyển LEAGUE Danh sách lớn, Nobi, Lawan, Grazka, Tolio ở lại Munich Phần thưởng, nhiều dấu vết Đội tuổi teen với đội đến Madrid. Trong trò chơi này, số sẽ phục vụ như là cánh cửa đầu tiên. Cửa: 34… Continue reading Happy Sports ngày 30 tháng 11, Bayern Munich xuất bản nhóm Champions League của đội tuyển LEAGUE Danh sách lớn, Nobi, Lawan, Grazka, Tolio ở lại Munich Phần thưởng, nhiều dấu vết Đội tuổi teen với đội đến Madrid. Trong trò chơi này, số sẽ phục vụ như là cánh cửa đầu tiên.
Cửa: 34 – Lucas – Snener, 35 – Numier, 39 – Hoffman
Bảo vệ: 4- , 5-pavar, 17- Bo Achen, 20-Saar, 21-Lucas, 27-Alaba, 41-Chris Richaza, 43-Blat-akwo-ali-bi
Cánh đồng giữa: 8 – Harvey Martinens, 25-Muller, 36-Angelo-Stijer, 49-Maxmilan-Cai Siel
Power: 7-Gardry, 10- Saina, 11-Costa, 13-Shubo Moting, 14-Zilkze, 29-Caman, 42-Musia, 42-Musia, 43 tuổi, bốn vòng đầu tiên, giá trị Bayern 12 chia nhóm này Con ngựa được xếp thứ hai trong 5 điểm.
(ALIANG)
->